6.ročník Oderského poháru ve sportovní gymnastice

13.12.2017 09:27

V sobotu 9.12.2017 se uskutečnil již 6.ročník Oderského
poháru ve sportovní gymnastice. Zájem o účast na něm rok od roku roste, dostali
jsme přihlášky od 149 dětí. Nakonec se samotného závodu zúčastnilo 123
závodníků (95 žákyň a 28 žáků) v 9 závodních kategoriích. Závodili zde
závodnice a závodníci z Havířova, Chotěboře, Paskova, Krnova,
Opavy-Kateřinek a dva oddíly z Frýdku-Místku.

Po slavnostním nástupu se nám předvedly naši benjamínci a
děvčátka byla vskutku roztomilá. Kdo ví, kolik z nich bude taky tady jednou
stát na bedně.

V kategorii Nejmladší žákyně (7leté a mladší) si poprvé
vyzkoušela zazávodit děvčátka, která postoupila z přípravky.  V celkovém počtu 24 závodnic v této
kategorii se z našeho oddílu nejvíce dařilo Veronice Levové, která
v soutěži jednotlivců obsadila skvělé 2.místo.  V soutěži TWINTEAM pak společně
s Annou Keclíkovou obsadily rovněž bezvadné 2.místo. V této kategorii
soutěžilo 10 družstev.

V kategorii Mladší žákyně I (8-9let), která byla dle
očekávání nejvíce obsazenou co se do počtu závodnic týče - 30 závodnic, se na
stupínek vítězů postavily společně Daniela - 1.místo a Aneta - 2.místo. Soutěž
dvojic TWINTEAM v této kategorii vyhrálo družstvo ve složení
Daniela+Štěpánka a hned za nimi na 2.místě družstvo Aneta+Eliška. Měly stejný
počet bodů, o umístění rozhodl vyšší počet bodů dosažených na prostných.

Michaela měla na tomto závodě svou závodní premiéru, kterou
zvládla na jedničku, povedlo se jí cvičení na hrazdě a ustála i přemet stranou
na lavičce.

Štěpánka šla nově točem vzad na hrazdě, rondátem z lavičky a
na prostných převratem.

Daniela rovněž nově točem vzad na hrazdě a seskok podmetem
snožmo, na lavičce předvedla přemet vzad zvolna a skok roznožku, seskok
rondátem. Na prostných vazbu kotoul vpřed+štička, rondát+flik a kotoul vzad do
stoje na rukou.

Romana nově  točem
vzad na hrazdě a seskok podmetem snožmo, na lavičce pak stejně jako Daniela
udělala přemet vzad zvolna a skok roznožku a seskok rondátem. Na prostných
vazbu přemet vpřed+přemet stranou

Viktorie šla nově točem vzad na hrazdě  a seskok podmetem snožmo, na lavičce
odcvičila přemet vpřed, skok Jánošík a seskok rondátem. Ma prostných pak vazby
přemet vpřed+přemet stranou a kotoul vpřed+skok Jánošík.

Eliška stějně jako její spoluzávodnice na hrazdě nově toč
vzad a seskok podmetem snožmo, na lavičce skok roznožku a seskok přemetem
vpřed. Na prostných odcvičila vazbu rondát+flik a nově skočila dálkový skok. U
přeskoku šla nově přemetem stranou s obratem kolem podélné osy o 90°
(rondát).

 Aneta šla na
prostných s moc pěkně zacvičenou vazbou rondát-flik-flik a ve své sestavě
předvedla i araba (přemet stranou bez dotyku rukou). Na hrazdě pak předvedla
nově toč vzad, vzepření v podkolení a seskok podmetem snožmo.

V kategorii Mladší žákyně II (10-11let) jsme opět
obsadili první dvě příčky a to zásluhou Natálie - 1.místo a Rozálie - 2.místo.
V této kategorii jsme v soutěži TWINTEAM měli dvě družstva a obě si
stouply na stupínek vítězů - družstvo ve složení Natálie+Rozálie 1.místo a
družstvo Dominika a Pavlína 2.místo z celkového počtu 7mi družstev.

Pavlína začala s gymnastikou minulý rok a ten celý
strávila v přípravce. Od září trénuje ve své věkové kategorii a dělá
skvělé pokroky, na prostných ukázala moc hezkou vazbu rondát-flik a na svém
úplně prvním závodu si skočila i přemet přes bednu, na který měla 2 měsíce, aby
se ho naučila.

Nové prvky na prostných měla i ostatní děvčata, Rozálie šla
vazbou rondát-flik-salto vzad, skok schuschunova s obratem o 180°. Stejný
skok předvedla ve své sestavě i Dominika, dále kotoul letmo s prohnutím
v letové fázi a stejně jako Rozálie si skočila araba. Natálie šla nově
vazbou salto před-rondát-skok s přednožením roznožmo a předvedla i araba,
šprajcku (přemet vpřed bez dotyku rukou), blechu (přemet vzad jednonož), skok
do stoje na rukou a schuschunova schylmo s obratem o 180°. Kotoul letmo
v jejím provedení byl učebnicový. Na hrazdě šly Rozálie s Natálii
vazbou toč stojmo skrčmo vzad + podmet snožmo. Na kladině šla Rozálie a
Dominika seskok saltem skrčmo a Natálie saltem schylmo.

V kategorii Starší žákyně III (12-13let) náš oddíl
reprezentovala dvě závodnice, Nellie se umístila na 2.místě z celkového
počtu 15ti závodnic a jako družstvo se společně s Kateřinou umístily na
2.místě v soutěži družstev. Celkem v této kategorii závodilo 7
družstev.

Nellie si v sestavě nově skočila araba a Kateřina vazbu
arab-blecha. Na kladině pak šli novými náskoky a Kateřina si skočila skok
s bočním roznožením.

V kategorii Starší žákyně IV (14-15let) si zazávodilo
celkem 10 závodnic. Sophia v soutěži jednotlivců obsadila 1.místo a jako
družstvo v závodě družstev společně s Marií získaly rovněž 1.místo.
Na 3.místě se umístnilo družstvo ve složení Karolína a Pavla. V této kategorii
soutěžily 4 družstva.

Na prostných šla Marie poprvé vazbu rondát-flik-salto vzad. Pavla
se Sophií si do sestavy přidaly araba. Sophia šla na kladinu novým náskokem a
skočila skok s bočním roznožením. Na hrazdě u seskoku pak přidala vazbu
toč vzad stojmo skrčmo + podmet.

DĚVČATŮM BLAHOPŘEJEME a děkujeme za pěknou reprezentaci
našeho oddílu a hezké umístění v silné konkurenci. 

 Fotogalerie bude
doplněna o další dvě části fotografií od dvou fotografů a o videa našich
nejmladších závodnic.

Výsledky najdete v sekci "Výsledky".